0513 610 030          post@gbou.nl        

gBOU. dienstverlening

gBOU. is uw vertrouwde partner voor Kwaliteitsborging in de planuitwerking & Hoogwaardig bouwtoezicht.

Kwaliteitsborging in de planuitwerking

Wij zijn uw onafhankelijke en gecertificeerde Kwaliteitsborger voor de bouw: Ons kader is BRL 5019 “Private Kwaliteitsborging”

Wij zijn als gecertificeerde deskundigen bevoegd voor het beoordelen en borgen van alle zogenaamde scopes

Scope A: algemeen bouwkundig
Scope B: constructieve veiligheid
Scope C: brandveiligheid
Scope D: bouwfysica
Scope E: installaties
Scope G: coördinatie
Scope I: kleine bouwwerken

Onze gecertificeerde methode zorgt ervoor dat u optimale zekerheid kunt ontlenen aan onze beoordeling en gerust aan de uitvoering kunt beginnen.

Hoogwaardig bouwtoezicht/ inspecties

Tijdens de uitvoering houden wij op grond van een risicobeoordeling van het ontwerp toezicht op het werk. Dit doen wij niet dagelijks maar steekproefsgewijs en risicogestuurd. Wij gebruiken hiervoor het door KOMO ontwikkelde instrument KiK. Het doel van ons toezicht is bouwen conform de norm, ook wel normconformiteit of compliance genoemd.

De intensiteit van het toezicht door ons is afhankelijk van de door de bouwer gerealiseerde bouwkwaliteit. Wat goed is goed en wat fout is, ja dat moet worden hersteld. Zo nodig passen we tijdens de bouw de frequente aan. Dit spreken we vooraf door met de bouwer en opdrachtgever. Deze werkwijze zorgt ervoor dat de bouwer zelf ook heel alert is en blijft. Het zorgt er bovendien voor dat de kwaliteit niet afhangt van ons bezoek maar mede uit eigen belang wordt ervaren. Dat is een goede prikkel die ook als zodanig werkt.

Na afloop ontvangt de opdrachtgever een verklaring dat het bouwwerk normconform is gebouwd en ontworpen inclusief rapport van ons waarin wij de onderbouwing van onze beoordeling beschreven hebben.

Opdrachtgevers

Wilt u weten wat wij kunnen betekenen voor uw bouwkwaliteit?

Opdrachtgevers

Bouwers

Wilt u weten wat wij kunnen betekenen voor uw bouwwerken?

Bouwers

Woco's

Wilt u weten wat wij kunnen betekenen voor uw woningbouw?

Woco's

Gemeenten

Wilt u weten wat wij kunnen betekenen voor gemeenten?

Gemeenten

Copyright © 2023 gBOU.